Ukoliko ste zainteresirani za naše proizvode
i usluge slobodno nas kontaktirajte.

Vršimo dostavu diljem Hrvatske, organizramo
evente, imamo svoju opremu, razglas i paletu
glazbenika. spajamo vino & gitare.