Crna vina sorte Cabarnet Sauvignon, Merlot,
Syrah iz eko—vinograda u Zlatarskom vinogorju.

Po trsu ostavljeno maksimalno 0,8 kg
grožđa kako bi upili sve sokove. Barikirani
500 dana u hrastovimbačvama
"Medium toasted.